Killer among us: (Up)coming from Russia

Ruská společnost zastřešená společností Gazprom-Media Group, zaměřující se jak na komerční žánry, tak na celovečerní filmy a mnohovrstevnaté seriály, představuje komplexní přehlídku nové řady dramatických seriálů se širokým spektrem žánrů a inovativních formátů a zároveň poukazuje na své nedávné mezinárodní úspěchy.