Killer study: Famous Czech-German co-productions

Autor a režisér oceňovaného filmu Staříci připomene slavné koprodukční spolupráce na seriálech jako byl Pan Tau, Lucie, postrach ulice, Arabela nebo Návštěvníci. V čem spočíval úspěch těchto seriálů, jak byly konstruovány jejich fikční světy, jak ovlivnily generace svých diváků a dalo by se uvažovat o pokračování tohoto typu spolupráce např. v podobě aktuálního remaku?