Přednášející

Andrea Slováková
FAMU , ČR

Andrea Slováková je od května 2020 novou děkankou FAMU. Její jméno je však již od roku 2003 spojeno s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů v Jihlavě – devět let působila v jeho vedení a nadále pro něj dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. V letech 2012-2015 byla ředitelkou Nakladatelství AMU. Andrea se soustavně věnuje i teoretickému myšlení o filmu: je autorkou knihy Co je nového ve filmové vědě, členkou redakční rady periodika Dok.revue, filmového časopisu Iluminace a publikuje například v časopisech Kino-Ikon, Cinepur, Kinečko aj. V neposlední řadě je také režisérkou dokumentárních snímků, které byly promítány na mezinárodních festivalech v Marseille, Paříži, Novém Bělehradě či Pekingu a autorkou básnické sbírky.