Přednášející

Terhi Väänänen
Pyjama Films , Finsko

Terhi Väänänen je ředitelkou a spoluzakladatelkou Pyjama Films, finské produkční společnosti se zaměřením na vysoce kvalitní 2D animaci. Má na starosti vývoj duševního vlastnictví studia a partnerství s jinými subjekty a dále zajišťuje, aby se Pyjama Films držela svého poslání vytvářet obsah bořící zažité stereotypy. Terhi Väänänen získala magisterské tituly v oborech mediální kultura a management v umění. Díky svému dřívějšímu působení jako ředitelka filmových festivalů je v úzkém kontaktu s nadanými finskými animátory a usiluje o to, aby se jejich nejlepší nápady dostaly i ke světovému publiku.